نوار کناری

میله پیلینگ (تخلیه جوش)

۱۶.۰۰۰ تومان
میله پیلینگ برای تخلیه جوش سر سیاه و جوش زیر پوستی بدون ایجاد لک جوش هارو راحت تخلیه میکنه و به خوب شدن زودتر جوش کمک میکنه   ...